Vanaf het punt dat het riviertje de Waver de Amstel instroomt ligt rechts de polder De Rondehoep, vroeger ook wel de Rijke Waver genoemd. De Rondehoep is een stiltegebied en een van de grootste onbebouwde gebieden in de Randstad. De polder is 1266 ha groot, waarvan 900 ha grasland. In het noorden langs de ringdijk valt de polder in de bebouwde kom van Ouderkerk aan de Amstel, in het oosten en zuidoosten liggen de buurtschappen Stokkelaarsbrug en Waver.

Midden in de polder ligt een weidegebied van 165 ha dat sinds juli 2006 wordt ingericht en beheerd als weidevogelgebied als onderdeel van het herinrichtingproject Amstelland.

Over de 17 km lange, lusvormige ringdijk loopt een weg, die zowel voor auto’s als fietsers toegankelijk is en waarlangs verspreid boerderijen liggen. Verder bestaat de polder uitsluitend uit weilanden en waterwegen. Een “rondje Rondehoep” is een geliefd uitstapje voor wielrenners, trimmers, wandelaars, en stiltezoekers. Jaarlijks wordt er een hardloopwedstrijd gehouden, de Rondehoeploop.

Tussen circa 1100 en 1300 werd het gebied ontgonnen door vanaf de omringende, destijds lager gelegen veenstromen sloten te graven naar het midden van wat toen nog een dik pak laagveen. Het resulterende spinnenwebvormige slotenpatroon typeert nog steeds de verkaveling en vormt daarmee een bijzonder cultuurlandschap. Door het inklinken van het veen daalde de bodem en moest een ringdijk worden aangelegd.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben in februari 2010 besloten de Rondehoep aan te wijzen als gebied dat gebruikt kan worden om bij dreigende overstromingen water op te vangen (een calamiteitenberging). In een dergelijk geval zal de polder geïnundeerd worden met gemiddeld circa 50 cm water. Dijkjes moeten de bewoners van de polder beschermen tegen het water.

De Stichting Beschermers Amstelland had de Ronde Hoep in 2010 voorgedragen voor de Voorlopige Lijst Werelderfgoed, een stap in de procedure die zou moeten uitmonden in plaatsing op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Polder de Rondehoep stond echter niet op de nieuwe lijst met kandidaat werelderfgoederen, die op vrijdag 12 november 2010 is gepubliceerd. Het onderscheid tussen de Rondehoep en de Beemster (een bestaand werelderfgoed) zou in het buitenland lastig te begrijpen zijn. Ook vond de selectiecommissie dat er in Nederland meerdere veen ontginningen te vinden zijn.

Een paar jaar geleden is de polder de Rondehoep verkozen tot 1 van de 7 mooiste polders van Nederland.

Geschiedenis van Amstelland: