Algemene huurvoorwaarden

Opmerking vooraf:
Varen naar Amsterdam tot de sluis tegenover Carré. Varen op de grachten verboden, wij hebben daarvoor geen vergunning.

Huurder, verhuur en annuleren

 1. Minimum leeftijd van de huurder en bestuurder is 21 jaar, legitimatie verplicht.
 2. Vooruitbetaling, of aanbetaling, verplicht op moment van reserveren. Betalingen uitsluitend via iDeal, of overboeking . Reserveren en boeken op de dag zelf uitsluitend per pinbetaling, of contant.
 3. Huurprijs is inclusief brandstof en verzekering.
 4. Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor vertrek. Bij annuleren binnen 48 uur voor vertrek wordt € 30,00 annuleringskosten in rekening gebracht. De huursom wordt, minus de eventuele annuleringskosten, op uw rekening teruggestort.
  In geval van zeer slecht weer op de dag van vertrek wordt, in overleg met u, de reservering kosteloos naar een andere datum verschoven. Indien gewenst ontvangt u een tegoedbon, of wordt de huursom teruggestort op uw rekening. Annuleren op de dag van vertrek i.v.m. slechte weersgesteldheid wordt beschouwd als overmacht en worden er in dat geval geen annuleringskosten in rekening gebracht. Restitutie en, of verschuiven naar andere datum, geldt niet voor Groupdeals en andere acties.
 5. De sloep dient in dezelfde staat te worden ingeleverd als in gebruikgenomen bij vertrek.
 6. Indien de sloep niet is opgehaald tot één uur na het overeengekomen tijdstip, is de verhuurder gerechtigd de sloep aan een andere huurder mee te geven.
 7. Bij het terugbrengen van de sloep na overeengekomen periode, wordt een uurtarief á € 75,00 toegepast voor ieder uur dat de sloep te laat is ingeleverd, als surplus op de reeds betaalde huursom. Deze toeslag mag middels pinnen betaald worden. Bij terugkomst na 21.00 uur wordt een extra dag in rekening gebracht.
 8. De sloep dient schoon te worden ingeleverd. Bij grove vervuiling wordt € 50,00schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 9. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 10. Aan boord mag niet gerookt worden, geen open vuur en er mag ook geen waterpijp gebruikt worden.
 11. Aemstel Boating (de verhuurder) heeft ten alle tijde het recht om te annuleren wanneer het naar de mening van de verhuurder niet verantwoord is om te gaan varen door de weersomstandigheden. De huurder kan dan een andere datum plannen of de aanbetaling teruggestort krijgen.
 12. Wanneer er geen aanbetaling is gedaan 24 uur voor afvaart heeft de verhuurder het recht om zonder opgaaf van reden de reservering te annuleren.Risico en schade
 13. Voor vertrek dient een borgsom van € 350,00 per sloep contant, te zijn voldaan. Optioneel en ter beoordeling van de verhuurder kunt u een eenmalige machtiging tot bankincasso ondertekenen. In geval van calamiteiten, of het niet hebben voldaan aan deze huurvoorwaarden, wordt de borg achteraf ingehouden via de bank. De borg geldt als eigen risico. Gebruiksschade (zoals beschadiging van lak, kabelaring, buiskap, gebroken/ontzette/vermiste vlag en, of vlaghouder en, of vermiste inventaris) kan, ter beoordeling van de verhuurder, worden ingehouden op de borgsom.
  Bij schade door grove nalatigheid wordt het volledige schadebedrag aan de huurder doorbelast.
 14. De borg wordt terugbetaald na correcte inlevering aan en inspectie door, het personeel van Aemstel Boating. Bij pinnen wordt de borg direct per internetbankieren teruggestort op de rekening waarmee de pinbetaling was gedaan.
 15. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en letsel, op gelopen door nalatigheid, of het niet in acht nemen van de vaarinstructies en veiligheidswaarschuwingen (bijv. kabelpont, smalle en/of lage doorgang, zelfbedieningsbruggen, te dicht onder de kantvaren en afmeren op andere plaatsen dan daarvoor bestemde steigers en, of kades) of het betreden van instabiele en, of gladde steigers.Varen en vaargebied
 16. Er wordt van de huurder en bestuurder verwacht enige ervaring in het varen met sloepen te hebben, alsmede bekend te zijn met de vaarregels. Voor het varen op de Amsterdamse grachten is goede ervaring vereist. Een vaarbewijs is niet verplicht
 17. Snelheid: Op Amstel en open water max 9 km/uur, tenzij bebording een lagere maximum snelheid afdwingt. Op de grachten, kleine vaarten en overal waar woonschepen liggen> max 6 km/uur
 18. Boetes bij overtreding van het BPR en Vaarregels zijn altijd voor rekening van de huurder.
 19. Het is niet toegestaan met onze sloepen andere vaartuigen, of objecten in het water voort te duwen, dan wel te slepen, met uitzondering van hulpverlening aan de gehuurde sloep, of aan andere vaartuigen met haar opvarenden. Het is niet toegestaan personen middels een uitgelaten lijn, al dan niet met zwemband, voort te trekken.
 20. Het maximum aantal personen aan boord van de sloep is conform het type sloep dat gereserveerd is.
  Meer personen dan het maximaal toelaatbare is verboden.
 21. Vaargebied verhuur: Alle binnenwateren, met uitzondering van het IJ, Noordzeekanaal en IJsselmeer.
 22. Aemstel Boating heeft GEEN vergunning voor de Amsterdamse grachten, het is daarom verboden om op de grachten te varen.