Aemstel Boating respecteert de privacy van Huurder.Aemstel Boating neemt de gegevens van Huurder op in een database met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Door Aemstel Boating worden aan derden geen gegevens van Huurder verstrekt, behalve aan Verhuurder bij wie Huurder reserveert.

Aemstel Boating gebruikt de gegevens van Huurder voor de volgende doeleinden:

– om de reserveringen zo goed mogelijk te faciliteren;
– om Huurder middels nieuwsbrieven op de hoogte te stellen van de diensten vanAemstel Boating. Huurders kunnen zich hiervoor – indien zij dit wensen – te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden.
– om Huurder kort na de huur van een boot een e-mail te sturen met daarin het verzoek het formulier voor gastenbeoordelingen in te vullen.