Er wordt aangenomen dat in de tiende of elfde eeuw mensen zich blijvend vestigden in de omgeving wat nu Ouderkerk aan de Amstel is. De samenvloeiing van de Bullewijk en de Amstel verschafte Ouderkerk een strategische voorsprong op andere locaties. De bisschop van Utrecht onderkende de strategische ligging en stelde Wolfgerus van Aemstel aan als schout. In 1105 wordt hij voor het eerst vermeld maar dat sluit niet uit dat zijn benoeming al op een eerder tijdstip heeft plaatsgevonden. Het geslacht Van Aemstel heeft tot tegen het jaar 1300 geheerst over dit gebied. Aanleiding tot het einde van de heerschappij is de vermeende betrokkenheid van Gijsbrecht van Aemstel bij de ontvoering en doodslag van Floris V in 1296. Er wordt aangenomen dat het familiehuis “t Huys ‘t Amstel” op het oudste gedeelte van de tegenwoordige Portugees Israëlitische begraafplaats gestaan heeft.

Ouderkerk wordt beschouwd als de oudste nederzetting in de omgeving, aangenomen wordt dat het dorp 2 eeuwen ouder is dan Amsterdam. Omstreeks 1275 werd in de monding van de Amstel een dam gelegd waar Amsterdam zijn naam aan ontleent. Amsterdam groeide snel en al snel verloor Ouderkerk zijn heerschappij over het gebied.

Geschiedenis van Amstelland: