Ter hoogte van de Hollandse Dijk begint het grondgebied van Amstelveen, deze dijk vormt de grens tussen de Uithoornse Thamer Polder en de Amstelveense Bovenkerker Polder.De eerste bewoning wordt geplaatst rondom het jaar 1000, maar het kan ook wel 100 jaar eerder zijn geweest.De nederzetting was onderdeel van de parochie van Ouderkerk.De afstanden waren een groot bezwaar voorde gelovigen en daarom werden er filialen, kapellen, gesticht in de omgeving van het oude dorp en in de buurt van het IJ. Daarmee staan wij aan de wieg van een nieuwe gemeente: Nieuwer-Amstel.Op veel plaatsen in Nederland zijn grote oppervlakten veengrond te vinden, zo ook in de omgeving van Nieuwer-Amstel. Vanaf de eerste bewoning tot vlak na de Eerste Wereldoorlog is vrijwel ononderbroken turf gewonnen.Door het afgraven van het veen ontstonden overal veenplassen die in de loop van de tijd allemaal zijn drooggemalen.

Aan het begin van de achttiende eeuw ontstond de Amstelveense Poel. Het is de enige veenplas in de gemeente die nooit drooggelegd is. Het grondgebied van Nieuwer-Amstel strekte zich vroeger uit tot de Ceintuurbaan en de Van Baerlestraat in wat nu Amsterdam-Zuid is. In de raadszitting van 29 oktober 1886 werd besloten een nieuw raadhuis te bouwen dat de gemeente aan de uiterste grens van haar grondgebied liet bouwen, dit om het verzet tegen door de gemeente Amsterdam gewenste gebiedsuitbreiding te benadrukken.Volgens sommigen betekende het jaar 1896 een dieptepunt in de geschiedenis van Amstelveen. In dit jaar verloor de gemeente een flink stuk grondgebied aan Amsterdam, waardoor het inwonertal in een keer terugviel van 35.000 naar ongeveer 5.000. De nieuwe grens tussen Amsterdam en Nieuwer-Amstel lag ongeveer waar nu de rijksweg A10 loopt. De laatste grenswijziging vond plaats per 1 januari 1921, vanaf deze datum vormt de Kalfjeslaan de noordgrens van de gemeente Nieuwer-Amstel. Er ligt nog een stuk grondgebied van Amsterdam, dit betreft de begraafplaats Zorgvlied welke gelegen is aan de Amstel.

Geschiedenis van Amstelland: