Uitgebreide algemene huurvoorwaarden

Opmerking vooraf:
Voor het varen in Amsterdam gelden aanvullende huurvoorwaarden. Deze zijn onderaan op deze pagina beschreven.

Huurder, verhuur en annuleren

 1. Minimum leeftijd van de huurder en bestuurder is 25 jaar, legitimatie verplicht.
 2. Huursom. Vooruitbetaling, of aanbetaling, verplicht op moment van reserveren. Betalingen uitsluitend via iDeal, of overboeking . Reserveren en boeken op de dag zelf uitsluitend per pinbetaling, of contant.
 3. Huurprijs is inclusief brandstof en verzekering.
 4. Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor vertrek. Bij annuleren binnen 48 uur voor vertrek wordt € 30,00 annuleringskosten in rekening gebracht. De huursom wordt, minus de eventuele annuleringskosten, op uw rekening teruggestort.
  In geval van zeer slecht weer op de dag van vertrek wordt, in overleg met u, de reservering kosteloos naar een andere datum verschoven. Indien gewenst ontvangt u een tegoedbon, of wordt de huursom teruggestort op uw rekening. Annuleren op de dag van vertrek i.v.m. slechte weersgesteldheid wordt beschouwd als overmacht en worden er in dat geval geen annuleringskosten in rekening gebracht. Restitutie en, of verschuiven naar andere datum, geldt niet voor Groupdeals en andere acties.
 5. De sloep dient in dezelfde staat te worden ingeleverd als in gebruikgenomen bij vertrek.
 6. Indien de sloep niet is opgehaald tot één uur na het  overeengekomen tijdstip, is de verhuurder gerechtigd de sloep aan een andere huurder mee te geven.
 7. Bij het terugbrengen van de sloep na overeengekomen periode, wordt een uurtarief á € 40,00 toegepast voor ieder uur dat de sloep te laat is ingeleverd, als surplus op de reeds betaalde huursom. Deze toeslag mag middels pinnen betaald worden. Bij terugkomst na 20.00 uur wordt een extra dag in rekening gebracht.
 8. De sloep dient schoon te worden ingeleverd. Bij grove vervuiling wordt € 50,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 9. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Risico en schade

 1. Voor vertrek dient een borgsom van € 350,00 per sloep contant, of per pinbetaling, te zijn voldaan. Optioneel en ter beoordeling van de verhuurder kunt u een eenmalige machtiging tot bankincasso ondertekenen. In geval van calamiteiten, of het niet hebben voldaan aan deze huurvoorwaarden, wordt de borg achteraf ingehouden via de bank. De borg geldt als eigen risico. Gebruiksschade (zoals beschadiging van lak, kabelaring, buiskap, gebroken/ontzette/vermiste vlag en,of vlaghouder en, of vermiste inventaris) kan, ter beoordeling van de verhuurder, worden ingehouden op de borgsom.
  Bij schade door grove nalatigheid wordt het volledige schadebedrag aan de huurder doorbelast.
 2. De borg wordt terugbetaald na correcte inlevering aan en inspectie door, het personeel van Aemstel Boating. Bij pinnen wordt de borg direct per internet bankieren teruggestort op de rekening waarmee de pinbetaling was gedaan.
 3. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en letsel, op gelopen door nalatigheid, of het niet in acht nemen van de vaarinstructies en veiligheidswaarschuwingen (bijv. kabelpont, smalle en/of lage doorgang, zelfbedieningsbruggen, te dicht onder de kantvaren en afmeren op andere plaatsen dan daarvoor bestemde steigers en, of kades) of het betreden van instabiele en,of gladde steigers.

Varen en vaargebied

 1. Er wordt van de huurder en bestuurder verwacht enige ervaring in het varen met sloepen te hebben, alsmede bekend te zijn met de vaarregels. Voor het varen op de Amsterdamse grachten is goede ervaring vereist. Een vaarbewijs is niet verplicht
 2. Snelheid: Op Amstel en open water max 9 km/uur, tenzij bebording een lagere maximum snelheid afdwingt. Op de grachten, kleine vaarten en overal waar woonschepen liggen> max 6 km/uur
 3. Boetes bij overtreding van het BPR en Vaarregels zijn altijd voor rekening van de huurder.
 4. Het is niet toegestaan met onze sloepen andere vaartuigen, of objecten in het water voort te duwen, dan wel te slepen, met uitzondering van hulpverlening aan de gehuurde sloep, of aan andere vaartuigen met haar opvarenden. Het is nie toegestaan personen middels een uitgelaten lijn, al dan niet met zwemband, voort te trekken.
 5. Het maximum aantal personen aan boord van de sloep is conform het type sloep dat gereserveerd is.
  Meer personen dan het maximaal toelaatbare is verboden.
 6. Vaargebied verhuur: Alle binnenwateren, met uitzondering van het IJ, Noordzeekanaal en IJsselmeer.

 

Aanvullende Huurvoorwaarden m.b.t. varen in Amsterdam

 Naast onze Algemene Huurvoorwaarden zijn tevens onderstaande aanvullende huurvoorwaarden van toepassing indien de huurder gaat varen in Amsterdam.

 1. Gedemonstreerde vaarervaring en beheersing van het vaartuig verplicht. Dit zal door de verhuurder worden beoordeeld bij vertrek, middels een korte vaarproef.
 2.  
 3. Indien er gebruikt wordt gemaakt van de op, en/af stapservice nabij het Mirandapaviljoen, dient de borg vooruit te zijn betaald middels een overschrijving.
 4. Verhuur ten behoeve aan jongerengroepen ,vrijgezellenfeesten, studentengroepen uitsluitend in overleg, tegen meerprijs én altijd inclusief een schipper van Aemstel Boating.
 5. Verhuur op evenementdagen als Koningsdag, Gay-pride, Sail en overige evenementen uitsluitend in overleg, tegen meerprijs én altijd inclusief een schipper van Aemstel Boating.
 6. Het is niet toegestaan luide muziek (al dan niet met extra versterking) op de sloep te spelen. Dit geldt voor zowel tijdens het varen, ankeren, of als de sloep is afgemeerd.
 7. Varen op IJ, IJ-haven (Java en KNSM eiland), Buiten IJ (inclusief IJburg), Noordzeekanaal en Amsterdams Rijnkanaal is niet toegestaan.